Domā. Kodē. Atkārto.
Mūsu pamata bizness - programmatūras ražošana

Novikontas Recording multikanālu audiovizuālo ierakstu sistēma