Domā. Kodē. Atkārto.
Mūsu pamata bizness - programmatūras ražošana

ERASMUS +

Latvijas Bērnu labklājības tīkls ir uzsācis īstenot Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas valstīs” (Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657). Projekts tiks īstenots no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 28. februārim sadarbībā ar SIA “Excolo Latvia” no Latvijas, NVO partneriem Ziburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) no Lietuvas, Igaunijas bērnu labklājības biedrību un Igaunijas uzņēmumu “Web Multishop Company OÜ”.

Projekta ietvaros “Web Multishop Company OÜ” izstrādā jaunatnes jomai veltītu interneta vietni, kas kalpotu kā centrālais informācijas, datu un pieredzes apmaiņas punkts darbā ar jaunatni un jaunatnes politikas veidošanā iesaistītajiem – politikas veidotājiem, jaunatnes pētniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, jaunatnes darbiniekiem, u.c..

Projekta kopējais budžets ir 144 244 EUR.

Jauniešu labsajūtas indikatoru sistēma un tās rezultāti būs noderīgi kā politikas veidotājiem, tā jaunatnes darba praktiķiem, lai īstenotu uz datiem balstītu jaunatnes politiku un darbu ar jauniešiem. Savukārt projektā jaunizveidotā tīmekļa vietne būs noderīgs informācijas, datu un komunikācijas resurss visiem jaunatnes jomā iesaistītajiem Baltijas valstīs.